Η πολυετής δραστηριότητα του φροντιστηρίου μας, από το 1982, πάντα είχε σαν στόχο την πληρέστερη δυνατή εκπαίδευση των μαθητών και την καταλληλότερη προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η μέριμνα μας για άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό (με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους), η άρτια οργάνωση και υλικοτεχνική υποδομή είναι καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία αυτή των μαθητών μας. 

Μετά από 34 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες μαθητές διαμορφώσαμε μια εκπαιδευτική φιλοσοφία της οποίας επίκεντρο είναι ο κάθε μαθητής ξεχωριστά.

Xωρίς παρωχημένες εκπαιδευτικές μεθόδους (που θέλουν παγιωμένα προγράμματα σπουδών), αλλά με προσαρμοσμένο πρόγραμμα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή, στόχος μας είναι η επιτυχία του.

Προσδοκία μας είναι η εναρμόνιση των μαθητών μας στη γενικότερη προσπάθειά μας για βέλτιστα αποτελέσματα!